Bestelformulier boek "Functionarissen voor het dierenwelzijn. Handboek"

Wens je één of meerdere boeken "Functionarissen voor het dierenwelzijn. Handboek" te bestellen, vul dan onderstaand formulier volledig in en klik op de knop 'indienen'. Dit boek wordt als handleiding gebruikt wordt bij de opleiding van Functionarissen voor het dierenwelzijn in slachthuizen.

Boek 'Functionarissen voor het dierenwelzijn. Handboek'

Manuel: Responsables du bien-être des animaux

verschenen: begin 2013
omvat informatie over het omgaan met dieren in slachthuizen: lossen van dieren, drijven, fixeren...
Het boek is bestemd voor toekomstige functionarissen voor het dierenwelzijn, maar kan ook als handboek voor studenten fungeren.

Het boek bevat 144 pagina's vol informatie, monitorings-documenten en foto's.

bestelt hierbij het handboek "Functionarissen voor het dierenwelzijn" (kostprijs: 40€/exemplaar; BTW exclusief). U krijgt een factuur opgestuurd; gelieve na ontvangst van de factuur de betaling te willen uitvoeren. Het handboek zal dan, na betaling, bezorgd worden tijdens de eerste opleidingsdag.